Công cụ Ghost win – OneKey Ghost v13.9.15.212

Công cụ Ghost win - OneKey Ghost
Công cụ Ghost win – OneKey Ghost
​OneKey Ghost (OneKey GooD) là công cụ ghost nhỏ gọn, tiện lợi giúp bạn có thể tạo file ghost hoặc bung file ghost khôi phục lại hệ điều hành ngay trên windows mà không cần phải cài đặt, không cần USB/CD Boot. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản windows hiện nay.

 

Hướng dẫn Restore – Khôi phục lại hệ điều hành của bạn:
Hướng dẫn Backup – Tạo bản sao lưu hệ điều hành của bạn:
Homepage: 
http://www.onekey.cc

Download:

Size: 4.35 MB
MD5: FD59D0BDDF1D10285EDA103BF1655001