Ghost Win 10 Pro 1903 No Soft & Full Soft Siêu Nhẹ

Bản Ghost Win 10 Pro 1903: No Soft & Full Soft Siêu Nhẹ 2019
Ghost Win 10 Pro 1903 là bản ghost nhẹ nhanh mượt đa cấu hình mới nhất của tác giả Lê Hà Blog. Đây là một trong những bản Ghost Win 10 Pro 1903 ổn định nhất hiện nay. Mình đã test rất kỹ trước khi chia sẻ với mọi người.

Thông tin bản Ghost Win 10 Pro 1903 

  • Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1903 Build 18362.116 nguyên gốc.
  • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.
  • Lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows Defender.
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… đa cấu hình trước khi backup.
  • Tích hợp công cụ kích hoạt Windows và Office trong thư mục C:\Extra
  • Bản No Soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR

Download Bản Ghost Win 10 Pro 1903: No Soft & Full Soft Siêu Nhẹ 2019

 

Mã SHA1: B8B80BBB3A23849B4AA27622E397317BF8471592 
 
Mã SHA1: 19988121D076CEC879A21FADE5E6EF01A202B829 
 
Mã SHA1: DFCC111352A29A94F5C9B647B840A24A9457CD94 
 
Mã SHA1: C5C2F2DAC07727CFD95CABBC81ABB2E47F635448 
 
Mã SHA1: 306958281600AC57E8EDC7E65C58FD29FC7DA306 
 
Mã SHA1: ABDC234291F9782DB6C54A75925695ECEE01E785Hình ảnh Ghost Win 10 Pro 1903 Full Soft