Ghost win 7 64bit pro full soft 2019

ghost-win-7-64bit-pro_khophanmem24h_4

Ghost win 7 64bit pro full soft, Bản ghost được tạo ra từ bản win 7 gốc Microsoft, ko hề tối ưu hóa dung lượng, vì vậy nó hơi nặng. 

Read More »

Ghost Win 7 Ultimate – Full Soft

Ghost Win 7 Ultimate

Ghost Win 7 Ultimate – Full Soft, Ghost Win 7 Ultimate tích hợp driver usb 3.0 và Easy Driver 7 mới nhất nhằm giải quyết vấn đề driver

Read More »